კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა


2017-05-20    
კოლეჯ „აისში“ სწავლა 22 მაისს დაიწყება!

იმ აპლიკანტებმა, რომელთაც სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ „აისში“ წარმატებით გაიარეს ტესირება, კოლეჯში ჩარიცხვისათვის აუცილებლად უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტები 20 მაისამდე!

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:
1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ნოტარიულად დამოწმებული)
3. 2 ფოტოსურათი (ზომით 3X4)
4. განცხადებას შეავსებთ ადგილზე (არასრულწლოვნებს უნდა ახლდეთ ერთერთი მშობელი, ან კანონიერი წარმომადგენელი)


იხილეთ სია: