კ ო ლ ე ჯ ი / ა ი ს ი

ადმინისტრაცია

 • 4-05-2022, 09:53
 • ნანახია : 1 237 - ჯერ

კოლეჯ „აისის“ ადმინისტრაცია
 • ფინანსური მენეჯერი - თამარ ლაზაშვილი
 • მთავარი ბუღალტერი - კონსტანტინე რამაზაშვილი
 • ხარისხის მართვის მენეჯერი - ლელა ბერიაშვილი
 • პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი - თამარ გეთიაშვილი
 • სასწავლო პროცესის და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი (კაჭრეთის ლოკაცია) - ქეთევან დანელიშვილი
 • სასწავლო პროცესის და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი (დედოფლისწყაროს ფილიალი) - ანზორ კირვალიძე
 • სასწავლო პროცესის და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი ( ალვანის ფილიალი) - ნუგზარ ძამუკაშვილი
 • სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი (ლაგოდეხის ფილიალი) - გიორგი ყიფშიძე 
 • სტუდენტთა პანსიონისა და სასტუმროს მენეჯერი - გელა მაზანიშვილი
 • ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი - მირანდა მამისაშვილი
 • საზოგადეობასთან ურთიერთობის მენეჯერი - ეთერ გოჩიაშვილი
 • დუალური პროგრამებისა და საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი - მაია ქიტიაშვილი
 • ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი- ნინო ფროდიაშვილი
 • შესყიდვის სპეციალისტი - ლევანი მოსულიშვილი
 • სტუდენტური სერვისების სპეციალისტი- ია ჯუგაშვილი
 • მატერიალური რესურსების კოორდინატორი - კობა მთავრიშვილი
 • იურისტი - გვანცა პაკატილოვი
 • ქსელის ადმინისტრატორი - გელა გიგილოშვილი
 • საქმისმწარმოებელი - თამუნა ღვინიაშვილი
 • საქმისმწარმოებელი - შორენა სააკაშვილი
 • რეესტრის წარმოების სპეციალისტი - მანანა ბეჟოშვილი
 • ლოჯისტიკის სპეციალისტი - ბესიკი ზირაქაშვილი
 • სასწავლო პროცესის მენეჯერის ასისტენტი - ლია ელიზარაშვილი
 • ბიბლიოთეკარი - ქეთევანი გილიგაშვილი
 • ბუღალტრის თანაშემწე - ხათუნა შიოშვილი

პოსტის გაზიარება