კ ო ლ ე ჯ ი / ა ი ს ი

ადმინისტრაცია

 • 11-04-2023, 14:12
 • ნანახია : 3 010 - ჯერ

კოლეჯის  „აისი“ ადმინისტრაცია
 • ხარისხის მართვის მენეჯერი- ლელა ბერიაშვილი
 • შესყიდვების  მენეჯერი - თამარ ლაზაშვილი
 • მთავარი ბუღალტერი - კონსტანტინე რამაზაშვილი
 • პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი - თამარ გეთიაშვილი
 • სასწავლო პროცესის მენეჯერი  (კაჭრეთის ბაზა) - შორენა სააკაშვილი
 • სასწავლო პროცესის მენეჯერი  (დედოფლისწყაროს ფილიალი) - ანზორ კირვალიძე
 • სასწავლო პროცესის მენეჯერი  ( ალვანის ფილიალი) - ნუგზარ ძამუკაშვილი
 • სასწავლო პროცესის მენეჯერი (ლაგოდეხის ფილიალი) - გიორგი ყიფშიძე 
 • სტუდენტთა კამპუსისა  და სასტუმროს მენეჯერი - გელა მაზანიშვილი
 • ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი - მირანდა მამისაშვილი
 • საზოგადეობასთან ურთიერთობის მენეჯერი - ეთერი გოჩიაშვილი
 • სამეწარმეო საქმის მენეჯერი- თამაზი შიშნიაშვილი
 • დუალური პროგრამებისა და საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი - მაია ქიტიაშვილი
 • ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი- ნინო ფროდიაშვილი
 • შესყიდვის სპეციალისტი - ლევანი მოსულიშვილი
 • შესყიდვების სპეციალისტი- მაია ოთინაშვილი
 • სტუდენტური სერვისების სპეციალისტი- ია ჯუგაშვილი
 • მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი - კობა მთავრიშვილი
 • იურისტი - გვანცა პაკატილოვი
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი - გიგა ბერელაშვილი
 • საქმისმწარმოებელი - თამარი პაპაშვილი
 • საქმისმწარმოებელი- ნათია თევდორაშვილი
 • ელექტრონული საინფორმაციო სისტემის მართვის სპეციალისტი - მანანა ბეჟოშვილი
 • ლოჯისტიკის სპეციალისტი - ბესიკი ზირაქაშვილი
 • ხარისხის მართვის სპეციალისტი- ნათია ქოქუაშვილი
 • სასწავლო პროცესის მენეჯერის ასისტენტი(კაჭრეთის ბაზა) - ნათია სიმონიშვილი
 • სასწავლო პროცესის მენეჯერის ასისტენტი (დედოფლისწყაროს ფილიალი)- ნანა ლაპიაშვილი
 • სასწავლო პროცესის მენეჯერის ასისტენტი (ალვანის ფილიალი)- თამილა ბახტურიძე
 • სასწავლო პროცესის მენეჯერის ასისტენტი (ლაგოდეხის ფილიალი)- გიული კიკილაშვილი
 • ბიბლიოთეკარი - ქეთევანი გილიგაშვილი
 • ბუღალტრი - ხათუნა შიოშვილი
 • დაცვისა და უსაფრთხოების კოორდინატორი- მამუკა აბესაძე
 • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი- გაგა ზირაქაშვილი
 • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი- ზაზა მამისაშვილი

პოსტის გაზიარება