კ ო ლ ე ჯ ი / ა ი ს ი

მისია, ხედვა, ღირებულებები

 • 5-05-2022, 08:57
 • ნანახია : 2 001 - ჯერ
მისია :

 უმაღლესი პროფესიული სტანდარტების დანერგვისა და სტუდენტების/ მსმენელების ინტერესების პრიორიტეტიზაციის გზით, შრომის ბაზრის დაკვეთის შესაბამისად, სოფლის მეურნეობის, ინჟინერიის, ტურიზმის, მომსახურების, ხელოვნების, ბიზნეს - ადმინისტრირების, ინფორმაციის და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების  და ჯანდაცვის  სფეროში მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი და მოქალაქეობრივი თვითშეგნების მქონე სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც კრიტიკულ აზროვნებაზე დაფუძნებული ღირებულებებით, ახალი იდეებითა და პროფესიული უნარ-ჩვევებით შეძლებენ თვითრეალიზაციას მიუხედავად სქესისა, ასაკისა, საცხოვრებელი ადგილისა,    შემოქმედებითად მიუდგებიან ქვეყნის ეკონომიკურ თუ გლობალურ გამოწვევებს და ხელს შეუწყობენ ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ პროგრესს.
ხედვა :
2027 წლისთვის კოლეჯი ,,აისი“ საქართველოსა და რეგიონში იქნება ლიდერი პროფესიულ-საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ინოვაციური მიდგომებით, გლობალიზაციის გათვალისწინებითა და ტრადიციების შენარჩუნებით ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ პროგრესს და შეძლებს კახეთის რეგიონის მასშტაბით სოფლის მეურნეობის, ინჟინერიის, ტურიზმის, მომსახურების, ხელოვნების, ბიზნეს - ადმინისტრირების, ინფორმაციის და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების  და ჯანდაცვის სფეროებში შრომის ბაზრის მოთხოვნების  70%-ით დაკმაყოფილებას. 
ღირებულებები :

 •    მუდმივი სწრაფვა განვითარებისა და სრულყოფილებისაკენ
 •   შრომის ბაზარზე ორიენტირება
 •    მაღალ პროფესიონალიზმზე და ხარისხზე ორინტირება
 •     თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა
 •     სოციალური პარტნიორობის ხელშეწყობა
 •    სოციალური პასუხისმგებლობა
 •     ინიციატივების მხარდაჭერა და წახალისება
 •   თანასწორობა, სამართლიანობა, გამჭირვალობა
 •     მრავალფეროვანი და ინკლუზიური გარემო
 •     პროფესიული განათლების უწყვეტობის პრინციპის ხელშეწყობა


პოსტის გაზიარება