დირექტორი
კ ო ლ ე ჯ ი / ა ი ს ი

დირექტორი

 • 18-08-2020, 11:02
 • ნანახია : 2 159 - ჯერ

მალხაზი ასლამაზაშვილი

დაბადების თარიღი: 10.03.1968წ.ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
ელ-ფოსტა:  malxazi.aslamazashvili@gmail.com
განათლება
 • ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტი -1986-1993 წლები, სპეციალობა -     ავტომობილები და     ტრაქტორები,კვალიფიკაცია:           ინჟინერ -    მექანიკოსი, მაგისტრის     ხარისხი
 • კაჭრეთის N137 საშუალო პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებელი - 1983-1986 წლები,  სპეციალობა - ფართე პროფილის   ტრაქტორისტ-მემანქანე
სამუშაო გამოცდილება:
 •  საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,აისი“ დირექტორი 2017 - მიმდინარე
 •  საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“ დირექტორის მოადგილე 2012-2017
 • პროფესიული კოლეჯი „აისი“  დირექტორის მოადგილე 2011-2012
 • კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი დირექტორის მოადგილე 2007-2011
 • კაჭრეთის პროფესიული ლიცეუმი დირექტორის მოადგილე 1999-2007
 • კაჭრეთის პურპროდუქტების წარმოებისათვის სპეციალისტთა მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების რესპუბლიკური სასწავლო-საწარმოო ცენტრი  დირექტორის მოადგილე 1998-1999
 • კაჭრეთის პურპროდუქტების წარმოებისათვის სპეციალისტთა მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების რესპუბლიკური სასწავლო-საწარმოო ცენტრი მასწავლებელი 1993-1998
 ენები:
ქართული - (C2 -დონე ) / რუსული - ( B2 -დონე )/ ინგლისური  ( A2 -დონე )
კომპიუტერული უნარ - ჩვევები:
Microsoft Office Word  , Microsoft Office Excel , Microsoft Office PowerPoint , Microsoft Office Outlook, Publisher , ORIS , Adobe Acrobat , დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული  სისტემა - დეს,  eTreasury ,
 პროექტები:
 • გენდერული თანასწორობისათვის საქართველოში,  04.2018-12.2018
 • საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული  განათლებისა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზება, 03.2017-12.2018
 • გენდერული თანასწორობისათვის, 10.2016-12.2017
 • მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარების პრაქტიკა  საზოგადოებრივ  კოლეჯში ,,აისი",05.2016-12.2016
 • სოფლის მეურნეობის სფეროში პროფესიული  განათლებისა და გადამზადების, საკონსულტაციო მომსახურების სისტემების მოდერნიზაცია,  05.2014-12.2014
 • უნარების განვითარება სასოფლო-სამეურნეო მანქანებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით,       01.2013-05.2013
 • გენდერული თანასწორობის ზრდა საქართველოში, 11.2012-12.2013
ტრეინინგები:
ტრეინინგები

პოსტის გაზიარება