კოლეჯში "აისი" ჩარიცხულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ !
კ ო ლ ე ჯ ი / ა ი ს ი

კოლეჯში "აისი" ჩარიცხულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ !

  • 11-11-2023, 15:12
  • ნანახია : 56 - ჯერ

‼️  ყურადღება!
☀️‼️  რეიტინგულ სიაში მოხვედრილმა აპლიკანტებმა, რომლებმაც მოიპოვეს კოლეჯ „აისში“ ჩარიცხვის უფლება, 12 ნოემბრიდან 14 ნოემბრის ჩათვლით, კოლეჯში  „აისი“ აუცილებლად უნდა წარმოადგინონ ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტები:
1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი, დიპლომი) ასლი;
2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
3. ორი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3×4-ზე;
4. პირადი (ან კანონიერი წარმომადგენელის) განცხადება კოლეჯის დირექტორის სახელზე.
P.S. თუ პირი არასრულწლოვანია, დამატებით უნდა წარმოადგინოს: 
1. დაბადების მოწმობის ასლი;
2. მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენელის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
3. საჭიროების შემთხვევაში, მზრუნველობის შესახებ მშობლის მიერ გაცემული ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი (მინდობილობა)
❌ აღნიშნული დოკუმენტების წარუდგენლობა ან არასრულყოფილად წარდგენა გახდება აპლიკანტის ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი.
☎️ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ: (0)5353200423

პოსტის გაზიარება