კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა
ხშირად დასმული კითხვები:

 1. რომელ პროფესიებზე იგეგმება მიღება საზოგადოებრივ კოლეჯ „აისში“ 2017  წლის საშემოდგომო მიღებაზე?

 
2. რა ხანგრძლივობის არის თითოეული პროგრამა?

 3. როდის იწყება კოლეჯში აპლიკანტთა რეგისტრაცია?

 4. სად და როგორ ხდება რეგისტრაციის გავლა?

 5. რა დოკუმენტების საფუძველზე ჩაირიცხება აპლიკანტი კოლეჯში?

 6. რა სახის ტესტი და საგნები ბარდება თითოეულ სპეციალობაზე?

 
7. სად შეიძლება ვნახოთ ტესტის ნიმუშები?