მოკლევადიანი პროგრამა ,,ელექტრონული მონტაჟი და უსაფრთხოება“
კ ო ლ ე ჯ ი / ა ი ს ი

მოკლევადიანი პროგრამა ,,ელექტრონული მონტაჟი და უსაფრთხოება“

  • 29-09-2020, 07:30
  • ნანახია : 48 - ჯერ

  • სსიპ კოლეჯი ,,აისი“  დედოფლისწყაროს   ფილიალში აცხადებს მიღებას  პროფესიული მომზადების მოკლევადიან პროგრამაზე  ,,ელექტრონული მონტაჟი და უსაფრთხოება“
  • აღნიშნულ პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ მინიმუმ  საბაზო განათლების მქონე სრულწლოვან პირსრომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით
  • სწავლის ხანგრძლივობა კვირა (20 საათიანი კვირეული დატვირთვით)
  • სწავლება განხორციელდება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ
  • პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელსახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს დანართითრომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდ და უნარები
  • თუ გსურთ სწავლა პროფესიული მომზადების მოკლევადიან პროგრამაზე ,,ელექტრონული მონტაჟი და უსაფრთხოება“ გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია ვებ გვერდზე  www.vet.emis.ge   ან მობრძანდეთ კოლეჯში ,,აისი“. რეგისტრაციისას თან უნდა იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
  • რეგისტრაცია დასრულდება 14 ოქტომბერს 
  • აპლიკანტები შეირჩევიან გასაუბრების საფუძველზე. სწავლა დაიწყება 2020 წლის                   26 ოქტომბერს

დამატებითი    ინფორმაციისთვის   დარეკეთ

      ტელეფონის ნომრებზე:  577 28 69 53;   568 62 34

პოსტის გაზიარება