კ ო ლ ე ჯ ი / ა ი ს ი

ტესტის ნიმუშები

  • 18-08-2020, 11:12
  • ნანახია : 283 - ჯერ

ტესტის ნიმუშები:


 საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

 მექანიკური და სივრცითი უნარების ტესტი

 სივრცითი უნარების ტესტი

 ქიმია

 ბიოლოგია

 ფიზიკა

 მათემატიკა

 უცხო ენები

 ტესტი ხელოვნებაში


ტესტირება ჩატარდება

აგრარული მიმართულების სპეციალობებისთვის:

1.       საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

2.       ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ქიმია, ბიოლოგია)


ინჟინერიის მიმართულების სპეციალობებისთვის:

1.       მექანიკურ-სივრცითი უნარების ტესტი

2.       ტესტი მათემატიკაში

 

ტურიზმის მიმართულების სპეციალობებისთვის:

1.       საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

2.       ტესტი უცხო ენაში (არჩევით)

 

ჯანდაცვის მიმართულების სპეციალობებისთვის:

1.       საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

2.       ტესტი ბუნებისმეტყველებაში (ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია)

 

ხელოვნების მიმართულების სპეციალობებისთვის:

1.       სივრცითი უნარების ტესტი

2.       ტესტი ხელოვნებაში


          ინფორმაციული ტექნოლოგის სპეციალობისთვის:

                   1.     საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი

                   2.     ტესტი უცხო ენაში (არჩევით)

პოსტის გაზიარება