+995 (0) 790 110 120
  •  


კოლეჯ „აისს“ კაჭრეთსა და მის სამივე ფილიალში აქვს თანამედროვე დონეზე აღჭურვილი თეორიული სწავლების აუდიტორიები.