+995 (0) 790 110 120
  •  

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები:

საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი _ინოვაციისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრის (CICD) თავმჯდომარე ლაშა ბოდაველი;

დამსაქმებლის წარმომადგენელი  _  შპს ,,კარმენ-K’’ -ს დირექტორი ნინელი ქიტოშვილი;

ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს წარმომადგენელი _ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციული სამსახურის მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილების უფროსი მერი ოსოშვილი;

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენელი  _ ნათია სიმონიშვილი;

პროფესიული სტუდენტის მშობელთა წარმომადგენელი _ ეკატერინე თევდორაშვილი.