+995 (0) 790 110 120
  •  

მევენახეობა-მეღვინეობა  - V საფეხური (ხანგრძლივობა 16 თვე)

სატყეო საქმე - IV საფეხური (ხანგრძლივობა 9 თვე)

 მეფუტკრე - III საფეხური (ხანგრძლივობა 13 თვე)

ინფორმაციის ტექნოლოგია - III საფეხური (ხანგრძლივობა 11 თვე)

ელექტროობა - III საფეხური (ხანგრძლივობა 9,5 თვე)

ფილამწყობი - III საფეხური (ხანგრძლივობა 12,5 თვე)

ქვის სამუშაოების წარმოება - III საფეხური (ხანგრძლივობა 11 თვე)

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი - III საფეხური (ხანგრძლივობა 11 თვე)

ტუროპერატორი - V საფეხური (ხანგრძლივობა 17 თვე)

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი - V საფეხური (ხანგრძლივობა 17 თვე)

პრაქტიკოსი ექთანი - V საფეხური (ხანგრძლივობა 21,5 თვე)

ფარმაცევტის თანაშემწე - IV საფეხური (ხანგრძლივობა 16 თვე)

თმის სტილისტი -III საფეხური (ხანგრძლივობა 11 თვე)

თექის ოსტატი -III საფეხური (ხანგრძლივობა 12 თვე)