+995 (0) 790 110 120
  •  

 მევენახეობა-მეღვინეობა - V საფეხური (ხანგრძლივობა 16 თვე)

სატყეო საქმე - IV საფეხური (ხანგრძლივობა 9 თვე)

 მეფუტკრე - III საფეხური (ხანგრძლივობა 13 თვე)

ინფორმაციის ტექნოლოგია - III საფეხური (ხანგრძლივობა 11 თვე)

ელექტროობა - III საფეხური (ხანგრძლივობა 9,5 თვე)

ფილამწყობი - III საფეხური (ხანგრძლივობა 12,5 თვე)

ქვის სამუშაოების წარმოება - III საფეხური (ხანგრძლივობა 11 თვე)

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი - III საფეხური (ხანგრძლივობა 11 თვე)

ტუროპერატორი - V საფეხური (ხანგრძლივობა 17 თვე)

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი - V საფეხური (ხანგრძლივობა 17 თვე)

პრაქტიკოსი ექთანი - V საფეხური (ხანგრძლივობა 21,5 თვე)

ფარმაცევტის თანაშემწე - IV საფეხური (ხანგრძლივობა 16 თვე)

თმის სტილისტი -III საფეხური (ხანგრძლივობა 11 თვე)

თექის ოსტატი -III საფეხური (ხანგრძლივობა 12 თვე)


- კოლეჯი „აისი“-

კოლეჯი „აისი“ კახეთის რეგიონში წამყვანი პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაა! იგი მოიცავს კახეთის თითქმის მთელ რეგიონს და ძირითადად ოთხ მუნიციპალიტეტშია განთავსებული:
1. კოლეჯი „აისის“ მთავარი დაწესებულება არის კაჭრეთში (გურჯაანის მუნიციპალიტეტი)
2. დედოფლისწყაროს ფილიალი (დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფელი სამრეკლო)
3. ალვანის ფილიალი (ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვემო ალვანი)
4. ლაგოდეხის ფილიალი (ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შრომა)
კოლეჯი  აისის მთავარი დაწესებულება, რომელიც კაჭრეთში მდებარეობს, განთავსებულია სპეციალურკომპლექსშირომელსაც უკავია 12 ჰა ტერიტორიაკოლეჯს აქვს სამი ძირითადი ნაგებობათეორიული სწავლების კორპუსი, პრაქტიკული სწავლების კორპუსი და სტუდენტთა პანსიონი.
  ძირითადი კორპუსების გარდა კოლეჯს გააჩნია დამხმარე ნაგებობებიც: ხელოვნების სასახლე, ღვინის სახლი, მარანი, საარყე, სათონე, მეცხოველეობის ფერმა, ფუტკრის სახლი,  ჩირის სახლი და სხვადასხვა სახელოსნოები.
კოლეჯის ტერიტორიაზე  სამეურნეო საქმიანობისთვის გაშენებულია ვენახი, მაყვლისა და ჟოლოს ბაღები,  ბოსტანი და ხეხილის ბაღი. ასევე ფუნქციონირებს სასათბურე მეურნეობა.
კოლეჯი  აისი წარმოადგენს თანამედროვე დონეზე რეაბილიტირებულახალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილპროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას. ასევე, რეაბილიტირებულია მისი სამივე ფილიალი.