+995 (0) 790 110 120
  •  
მისია:

თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო საქმიანობის განხორციელებით მიზანდასახული, კონკურენტუნარიანი და მაღალი ზნეობის პროფესიონალების მომზადება.

ხედვა:

ვიყოთ ლიდერი სასწავლებელი პროფესიულ საგანმანათლებლო სივრცეში, რომელიც უახლესი სტანდარტებით ხელს შეუწყობს ქვეყანაში უკეთესი ხვალინდელი დღის შექმნას.

ღირებულებები:

1. მუდმივი სწრაფვა სრულყოფილებისაკენ;
2. გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
3. დემოკრატიულობა;
4. ტრადიციებზე დაფუძნებული ინოვაციები;
5. მაღალკვალიფიციური, კომპეტენტური მასწავლებლების მიერ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული განათლების წარმართვა;
6. სტუდენტთ თვითმართველობის ორგანოების არჩევითობა;
7. პროფესიული განათლების უწყვეტობის პრინციპის განხორციელება.