+995 (0) 790 110 120
  •  

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ „აისში“ ფუნქციონირებს დურგლის სახელოსნო რომელიც აღჭურვილია უახლესი დანადგარებით.

სა
ხელოსნოში დურგალის სპეციალობის სტუდენტებს უტარდებათ პრაქტიკული მეცადინეობები. მათ მიერ დამზადებული ნივთებით არის აღჭურვილი კოლეჯის სტუდენტთა პანსიონი და სასტუმრო. სტუდენტებმა დიდი წვლილი შეიტანეს კოლეჯის ბაზაზე აშენებული სხვა შენობა-ნაგებობების მოპირკეთებაშიც.