+995 (0) 790 110 120
  •  

   

მალხაზი ასლამაზაშვილი

დაბადების თარიღი: 10.03. 1968

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ელ-ფოსტა:  malxazi.aslamazashvili@gmail.com

 

განათლება:

ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტი -1986-1993 წლები; სპეციალობა - ავტომობილები და ტრაქტორები; კვალიფიკაცია - ინჟინერ-მექანიკოსი; მაგისტრის ხარისხი;

კაჭრეთის N137 საშუალო პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებელი - 1983-1986 წლები; სპეციალობა - ფართე პროფილის ტრაქტორისტ-მემანქანე;


სამუშაო გამოცდილება:

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“ - დირექტორი 2017 წლიდან;

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“ - დირექტორის მოადგილე 2012-2017;

პროფესიული კოლეჯი „აისი“ -  დირექტორის მოადგილე 2011-2012;

კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი - დირექტორის მოადგილე 2007-2011;

კაჭრეთის პროფესიული ლიცეუმი - დირექტორის მოადგილე 1999-200;

კაჭრეთის პურპროდუქტების წარმოებისათვის სპეციალისტთა მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების რესპუბლიკური სასწავლო-საწარმოო ცენტრი - დირექტორის მოადგილე 1998-1999;

კაჭრეთის პურპროდუქტების წარმოებისათვის სპეციალისტთა მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების რესპუბლიკური სასწავლო-საწარმოო ცენტრი - მასწავლებელი 1993-1998

 

ტრენინგები:

გაეროს განვითარების პროგრამა _ ანგარიშის წერის უნარები (თბილისი, 2017 წელი)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ პროფესიულ პედაგოგთა პროფესიული განვითარება (კაჭრეთი, 2017 წელი)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლების ეფექტური სტრატეგიები (კაჭრეთი, 2017 წელი)

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY _ ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დამატებითი ღირებულობების ინტეგრაციის გზით რეგიონალური განვითარება  (იაპონია, 2017 წელი)

Innove _ From Average to Excellent (თბილისი,  2016 წელი)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ პოზიტიური სასწავლო გარემო პროფესიულ განათლებაში (კაჭრეთი, 2016 წელი)

GIZ _ ,,სწრაფვა სრულყოფილებისაკენ" (თბილისი, 2016 წელი)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ კომპეტენციებზე დაფუძვნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო სისტემაში (კაჭრეთი, 2016 წელი)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ სტუდენტთა ინდივიდუალური თავისებურებანი პროფესიულ განათლებაში (კაჭრეთი, 2016 წელი)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა სასწავლო პროცესში (კაჭრეთი, 2015 წელი)

ESTONIAN DEVELOPMENT COOPERATION; innove _ მოდულარული პროგრამები; მენეჯერთა თვითშეფასება; კოლეჯის თვითშეფასების ანგარიში (თბილისი, 2014 წელი)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება (კაჭრეთი, 2014 წელი)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ ინტელის კურსი პროექტებით სწავლების შესახებ (კაჭრეთი, 2014 წელი)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო _ პროფესიული პედაგოგიკა (თბილისი, 2011 წელი)

გაეროს განვითარების პროგრამა _  პროფესიული განათლების მენეჯმენტი (თბილისი, 2011წელი)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო _ საოფისე პროგრამები(კაჭრეთი, 2011 წელი)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო _ ინკლუზიური განათლება (კაჭრეთი, 2011 წელი)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო _ სასწავლო პროგრამების შედგენა DAKUM -მეთოდით (თბილისი, 2011წელი)

giz, IBC _ პროფესიული პედაგოგიკა და სწავლების მეთოდები (თბილისი ,2004 წელი)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო _ სასოფლო-სამეურნეო მანქანები (კაჭრეთი, 2002 წელი)

 

კომპიუტერული უნარ - ჩვევები:

Ms Windows,    Microsoft Word,  Microsoft  Excel,  Microsoft  PowerPoint,  Microsoft  Publsher