+995 (0) 790 110 120
  •  

კოლეჯ „აისის“ ადმინისტრაცია


1.    ფინანსური მენეჯერი - თამარ ლაზაშვილი

2.    მთავარი ბუღალტერი - კონსტანტინე რამაზაშვილი

3.    ხარისხის მართვის მენეჯერი  - დავით პაპაშვილი

4.    პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი  - თამარ გეთიაშვილი

5.    სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი ( კაჭრეთში) - ქეთევან დანელიშვილი

6.    სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი (დედოფლისწყაროს განყოფილებაში)  - ანზორ კირვალიძე

7.    სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი (ალვანის განყოფილებაში) - ნუგზარი ძამუკაშვილი

8.    სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერის (ლაგოდეხის განყოფილებაში) - გიორგი ყიფშიძე

9.    სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერის ასისტენტი - მაია ქიტიაშვილი

10.   სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერის ასისტენტი - გვანცა პაკატილოვი

11.    შესყიდვის სპეციალისტი - მარინე შიშნიაშვილი

12.    მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი - კობა მთავრიშვილი

13.    იურისტი - ლელა ბერიაშვილი

14.    ქსელის ადმინისტრატორი - 0,5 შტატი - ალბერტ ბეგრაკიანი

15.     ქსელის ადმინისტრატორი - 0,5 შტატი - ნუნუ მედულაშვილი

16.    საქმისმწარმოებელი  - შორენა სააკაშვილი

17.    საქმისმწარმოებელი  (დედოფლისწყაროს განყოფილებაში) - ნანა ლაპიაშვილი

18.    რეესტრის წარმოების სპეციალისტი - მანანა ბეჟოშვილი

19.    ლოჯისტიკის სპეციალისტი - ბესიკ ზირაქაშვილი

20.    ბიბლიოთეკარი - ქეთევან გილიგაშვილი

21.    ღონისძიების ორგანიზატორი - რუსუდან ლაზაშვილი

22.    ბუღალტრის თანაშემწე - ხათუნა შიოშვილი