+995 (0) 790 110 120
  •  

კოლეჯ „აისის“ ადმინისტრაცია


1. ხარისხის მართვის მენეჯერი  - დავით პაპაშვილი

2. მთავარი ბუღალტერი - კონსტანტინე რამაზაშვილი

3. ფინანსური მენეჯერი - თამარ ლაზაშვილი

4. პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი  - თამარ გეთიაშვილი

5. სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი ( კაჭრეთში) - ქეთევან დანელიშვილი

6. სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი (დედოფლისწყაროს განყოფილებაში)  - ანზორ კირვალიძე

7. სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი (ალვანის განყოფილებაში) - ნუგზარი ძამუკაშვილი

8. სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერის (ლაგოდეხის განყოფილებაში) - გიორგი ყიფშიძე

9. საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი - მაია ქიტიაშვილი

10. სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერის ასისტენტი - თამარ გიოშვილი

11. სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერის ასისტენტი - გვანცა პაკატილოვი

12.   სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერის ასისტენტი - თამილა ბახტურიძე

13. შესყიდვის სპეციალისტი - მარინე შიშნიაშვილი

14. მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი - კობა მთავრიშვილი

15. იურისტი - ლელა ბერიაშვილი

16. ქსელის ადმინისტრატორი - 0,5 შტატი - ალბერტ ბეგრაკიანი

17. ქსელის ადმინისტრატორი - 0,5 შტატი - ნუნუ მედულაშვილი 

18. საქმისმწარმოებელი  - შორენა სააკაშვილი

19. საქმისმწარმოებელი  (დედოფლისწყაროს განყოფილებაში) - ნანა ლაპიაშვილი

20. რეესტრის წარმოების სპეციალისტი - მანანა ბეჟოშვილი

21. ლოჯისტიკის სპეციალისტი - ბესიკ ზირაქაშვილი

22. ბიბლიოთეკარი - ქეთევან გილიგაშვილი

23. ღონისძიების ორგანიზატორი - რუსუდან ლაზაშვილი

24. ბუღალტრის თანაშემწე - ხათუნა შიოშვილი