+995 (0) 790 110 120
  •  
ვაკანსია! -სასწავლო მოდულები და მასალები -

ვაკანსია! -სასწავლო მოდულები და მასალები -

სსიპ კოლეჯი „აისი“ აცხადებს ვაკანსიებს საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ინტეგრირებული ზოგადი მოდულების:


1. კომუნიკაცია ქართულ ენაზე

2. მათემატიკური წიგნიერება

3. მოქალაქეობა

4. მეწარმეობა

5. მეცნიერება და ტექნოლოგიები

მასწავლებლების პოზიციაზე.

სამუშაო დატვირთვა განისაზღვრება პროგრამის სასწავლო გეგმისა და კოლეჯის შინაგანაწესის შესაბამისად.

სასწავლო მოდულების და მასალების გადმოსაწერი ლინკები:

1. ინტეგრირებული მოდულები

2. კომუნიკაცია

3. მათემათიკური წიგნიერება

4. მეცნიერება


ვაკანსიები შეგიძლიათ იხილოთ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე (www.hr.gov.ge);  იხილეთ აღნიშნულ ვაკანსიებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია: ინტეგრირებული მოდულები და სასწავლო მასალებიგაუზიარე მეგობრებს

კომენტარები