კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა

სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია (FABLAB)
 

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ „აისში“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია, ე.წ. „ფაბლაბი“ (FABLAB) გაიხსნა.
 
„ფაბლაბი“ თანამედროვე ციფრული და კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორიაა უახლესი დაზგა-დანადგარებით (3D პრინტერებით, 3D სკანერებით, ლაზერული მჭრელებით, პროგრამირებადი ჩარხებით და სხვა დანადგარებით), კომპიუტერული ტექნიკით და პროგრამული უზრუნველყოფით. მასზე წვდომა აქვთ სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ „აისის“ სტუდენტებს და კოლეჯის თანამშრომლებს. „ფაბლაბის“ ბაზაზე შესაძლებელია სხვადასხვა პროდუქტის პროტოტიპირება და მათი მცირე რაოდენობით წარმოება, რომლებიც გამოყენებული იქნება საგანმანათლებლო მიზნებისთვის. „ფაბლაბის“ მიზანია, იდეების გენერირება, გამოგონებებისა და საგანმანათლებლო პლატფორმის შექმნა, რომელიც წაახალისებს საქართველოში ინოვაციური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროცესს.
 
სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ „აისის“ ინოვაციების ლაბორატორიაში ნებისმიერ სტუდენტს საშუალება ექნება პრაქტიკულ და ბაზარზე ორიენტირებულ ცოდნის მიღებასთან ერთად გაეცნოს თანამედროვე ტექნოლოგიურ მიღწევებს. „ფაბლაბში“ სტუდენტები იმუშავებენ პროექტებზე. გარდა ამისა, მათ შესაძლებლობა ეძლევათ შეისწავლონ და განავითარონ პროექტები ახალი ტექნოლოგიური მოწყობილობებისთვის. აქ იქნება უნიკალური სივრცე ნებისმიერი სტუდენტისთვის, რომელსაც საინტერესო იდეის განხორციელების სურვილი ექნება.