კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა
სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები:


1. საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი _ ააიპ ,,ახალგაზრდები ბედნიერი მომავლისთვის’’  აღმასრულებელი  დირექტორი გიორგი მამულაშვილი

2. დამსაქმებლის წარმომადგენელი  _  შპს ,,კარმენ-K’’ -ს დირექტორი ნინელი ქიტოშვილი

3. ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს წარმომადგენელი _ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე მერი ოსოშვილი

4. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენელი  _ ნათია სიმონიშვილი

5. პროფესიული სტუდენტის მშობელთა წარმომადგენელი _ ციცინო ქიტოშვილი