კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა

საგანმანათლებლო რესურსი (მასწავლებლების გზამკვლევი და სტუდენტის სახელმძღვანელოები)ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი და დებულება

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ „აისის“ ბიბლიოთეკის კატალოგი


პროგრამა _ მეფუტკრე:


გ. მაძღარაშვილი _ „მეფუტკრეობა“

სახელმძღვანელო: „მეფუტკრეობის საფუძვლები“

კანონი მეფუტკრეობის შესახებპროგრამა _ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი:
 
ნ. პაპუაშვილი _ „მსოფლიო რელიგიები საქართველოში“

დ. თინიკაშვილი _ „მსოფლიო რელიგიები“


 რ. თოფჩიშვილი _ „ეთნოისტური ეტიუდები“   

 რ. თოფჩიშვილი _ „ქართველთა ეთნიკური ისტორია“

ი. ჯავახიშვილი _ „ქართველი ერის ისტორია“

ვ. ბერიძე _ „ქართული ხელოვნების ისტორია“

კანონი ტურიზმისა და კურორტების შესახებ


 
პროგრამა _ პრაქტიკოსი ექთანი:

 გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება 
 
ინფექციური დაავადებები

სახელმძღვანელო: „საექთნო საქმე“
 

სახელმძღვანელო: „პირველადი გადაუდებელი დახმარება“მოდულები _ კომუნიკაცია და ინტერპერსონალური უნარები:
 
 ნ. სუმბაძე, თ. მახარაძე _ „ინტერპერსონალური კომუნიკაცია“   

გ. ჩაჩანიძე, ქ. ნანობაშვილი _ „ბიზნეს-კომუნიკაცია“

 გ. შიხაშვილი _ „პროფესიული ორიენტაცია“

ს. ხიზანიშვილი _ „საქმიანი ურთიერთობების კულტურა“მოდული _ ინგლისური ენა: 
 
English Language Exam (A2, B1)

New Total English (Elementary)

telc English (A2)

New English File (Intermediate)

Open Mind (Level 3)

Appendix-3