კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა

მოდულური პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი, რომელსაც ახორციელებს
სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“

ბუღალტერ-ტექნიკოსი (მესამე საფეხური)

ტუროპერატორი (მეხუთე საფეხური)

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი (მეხუთე საფეხური)
 
სასტუმრო საქმის სპეციალისტი (მეოთხე საფეხური)
  
 ფარმაცევტის თანაშემწე (მეოთხე საფეხური)

 ექთნის თანაშემწე (მესამე საფეხური)

პრაქტიკოსი ექთანი (მეხუთე საფეხური)

 ფილამწყობი  

დაბალი ძაბვის ელექტრიკოსი (მესამე საფეხური)

 
თექის ოსტატი (მესამე საფეხური)

დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი (მეოთხე საფეხური)

თმის სტილისტი (მესამე საფეხური)
 
 მეფუტკრე (მესამე საფეხური) ფერმერი (მეოთხე საფეხური) 

მევენახე-მეღვინე (მესამე საფეხური)
  
 ხილისა და ბოსტნეულის გადამმუშავებელი (მესამე საფეხური)  

 ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი (მეოთხე საფეხური)     

 


     

დუ
ლური პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი: