კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა
მალხაზ ასლამაზაშვილიდაბადების თარიღი: 10.03. 1968
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
   
განათლება:
 
ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტი -1986-1993 წლები; სპეციალობა - ავტომობილები და ტრაქტორები; კვალიფიკაცია - ინჟინერ-მექანიკოსი; მაგისტრის ხარისხი;
 

კაჭრეთის N137 საშუალო პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებელი - 1983-1986 წლები; სპეციალობა - ფართე პროფილის ტრაქტორისტ-მემანქანე;
    

სამუშაო გამოცდილება:

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“ _ დირექტორი 2017 - მიმდინარე
სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“ _ დირექტორის მოადგილე 2012-2017
პროფესიული კოლეჯი „აისი“ _ დირექტორის მოადგილე 2011-2012
კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი _ დირექტორის მოადგილე 2007-2011
კაჭრეთის პროფესიული ლიცეუმი _ დირექტორის მოადგილე 1999-2007
კაჭრეთის პურპროდუქტების წარმოებისათვის სპეციალისტთა მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების რესპუბლიკური სასწავლო-საწარმოო ცენტრი  _ დირექტორის მოადგილე 1998-1999
კაჭრეთის პურპროდუქტების წარმოებისათვის სპეციალისტთა მომზადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების რესპუბლიკური სასწავლო-საწარმოო ცენტრი _ მასწავლებელი 1993-1998   

ტრენინგები:

გაეროს განვითარების პროგრამა _ ანგარიშის წერის უნარები (თბილისი, 2017 წელი)  
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ პროფესიულ პედაგოგთა პროფესიული განვითარება (კაჭრეთი, 2017 წელი)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლების ეფექტური სტრატეგიები (კაჭრეთი, 2017 წელი)

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCYტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დამატებითი ღირებულობების ინტეგრაციის გზით რეგიონალური განვითარება  (იაპონია, 2017 წელი)

Innove _ From Average to Excellent  (თბილისი,  2016 წელი)
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ პოზიტიური სასწავლო გარემო პროფესიულ განათლებაში (კაჭრეთი, 2016 წელი)

GIZ,,სწრაფვა სრულყოფილებისაკენ" (თბილისი, 2016 წელი)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ კომპეტენციებზე დაფუძვნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო სისტემაში (კაჭრეთი, 2016 წელი)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ სტუდენტთა ინდივიდუალური თავისებურებანი პროფესიულ განათლებაში (კაჭრეთი, 2016 წელი)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა სასწავლო პროცესში (კაჭრეთი, 2015 წელი)

ESTONIAN DEVELOPMENT COOPERATION; innove _ მოდულარული პროგრამები; მენეჯერთა თვითშეფასება; კოლეჯის თვითშეფასების ანგარიში (თბილისი, 2014 წელი)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირება (კაჭრეთი, 2014 წელი)

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი _ ინტელის კურსი პროექტებით სწავლების შესახებ (კაჭრეთი, 2014 წელი)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო _ პროფესიული პედაგოგიკა (თბილისი, 2011 წელი)

გაეროს განვითარების პროგრამა _  პროფესიული განათლების მენეჯმენტი (თბილისი, 2011წელი)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო _ საოფისე პროგრამები(კაჭრეთი, 2011 წელი)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო _ ინკლუზიური განათლება (კაჭრეთი, 2011 წელი)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო _ სასწავლო პროგრამების შედგენა DAKUM -მეთოდით (თბილისი, 2011წელი)

giz, IBC _  პროფესიული პედაგოგიკა და სწავლების მეთოდები (თბილისი, 2004 წელი)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო _ სასოფლო-სამეურნეო მანქანები (კაჭრეთი, 2002 წელი)


კომპიუტერული უნარ - ჩვევები:

Ms Windows,    Microsoft Word, Microsoft  Excel, Microsoft  PowerPoint, Microsoft  Publsher,  Internet ,Photoshop, Oris, CorelDraw

 
ენები:
ქართული
რუსული<< უკან