კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა

კონტაქტი:
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კაჭრეთი
 
 ტელ: 577 55 71 50
 
+995 (0) 790 110 120
 
 
+995 (0) 790 717 218  
 


დედოფლისწყაროს ფილიალი

ტელ: 577 55 71 59ალვანის ფილიალი

ტელ: 599 19 81 92


 
ელ-ფოსტა: kachreti@gmail.com

 
 https://www.facebook.com/CollegeAisi
  
http://collegeaisi.ge/