კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა
პარტნიორები:

UNDP – გაეროს განვითარების პროგრამა
USAID – ამერიკის საერთაშორისო განვითარების ფონდი
USDA  – აშშ სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი
GIPA –  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
GRDP – საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
SDC – შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო