კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა
 ადმინისტრაცია     

 

მალხაზ ასლამაზაშვილი დირექტორი 577 55-71-50
დავით პაპაშვილი  
ხარისხის მართვის მენეჯერი 
 577 55-72-54
ქეთევან დანელიშვილი 
სასწავლო პროცესის და სასწავლო  პრაქტიკის  მენეჯერი     577 55-71-35
ზაქარია ლაზაშვილი 
საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი
577 55-72-45
ბესიკ ზირაქაშვილი  
ფინანსური მენეჯერი
577 55-73-35
კონსტანტინე რამაზაშვილი
მთავარი ბუღალტერი
577 55-72-53
მარინე ჩივიაშვილი 
შესყიდვების სპეციალისტი 
  577 55-71-25
კობა მთავრიშვილი 
მატერიალური რესურსების მენეჯერი                                                      577 55-71-58
თამარ ლაზაშვილი პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი 577 55-71-45
შორენა სააკაშვილი საქმის მწარმოებელი
577 55-71-58
მანანა ბეჟოშვილი 
რეესტრის წარმოების სპეციალისტი
577 55-72-15
ლელა ბერიაშვილი იურისტი    
 577 55-71-52
გელა მაზანიშვილი სტუდენტთა პანსიონისა და სასტუმროს მენეჯერი   
 577 55-72-35


                                                                    

                     

 

<< უკან