კაჭრეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი


ვიდეო გალერეა
ტრენინგები:


 

ტრენინგი პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის

საბაზო პედაგოგიური კურსის 5 მოდული


ტრენინგი პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის

ტრენინგი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის

ტრენინგი ინკლუზიური განათლების შესახებ

ტრენინგი სამუშაოს ძიებისა და
თვითპრეზენტაციის უნარების განვითარების შესახებ

ტრენინგი მასწავლებელთა პროფესიული
უნარ-ჩვევების შესახებ

ტრენინგი თემაზე: ,,სტუდენტი _ აქტიური ამომრჩეველი’’

ტრენინგი პროფესიული მასწავლებლის სტანდარტის შესახებ

 ტრენინგი სამუშაოს ძიებისა და
თვითპრეზენტაციის უნარების განვითარების შესახებ

 ტრენინგი ინკლუზიური განათლების შესახებ

 პედაგოგთა და ინსტრუქტორთა გადამზადების ტრენინგი კომპიუტერების საოფისე პროგრამებში