+995 (0) 790 110 120
  •  
სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“ - 2019 წლის საგაზაფხულო მიღება. ჩასარიცხ აპლიკანტთა სია:
კოლეჯ „აისის“ სიმბოლიკა
პროგრამის - ბიო მეურნეობის წარმოების მოკლევადიანი კურსის პილოტირებისა და კომუნიკაციის სტრატეგიის დანერგვის  შეფასება და ანალიზი
კომუნიკაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის გაზიარება კოლეჯის და ფილიალების მენეჯმენტისთვის
ახალი თანამშრომლობის დასაწყისი ქ. ბორდოსთან მეღვინეობის დარგში